Základní údaje

název knihovny:
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích

sídlo knihovny:
Opavská 142

evidenční číslo knihovny:
4378

sigla knihovny:
OPG559