Historie knihovny

Historie knihovny

K 1. 1. 2022 má knihovna a její pobočky v Malých Heralticích a v Sádku ve svém fondu celkem 3 409 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Velké Heraltice. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 1 893 knih z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka. Knihovna půjčuje i společenské hry a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Práci knihovnice na všech pracovištích vykonává Kristýna Ficková (z důvodu mateřské dovolené v tomto roce zastupuje Kristina Štěpánová). Výpůjční proces je v hlavní knihovně ve Velkých Heralticích automatizovaný, uživatelé mohou vybírat dokumenty k zapůjčení prostřednictvím elektronického katalogu. Na pobočkách probíhá půjčování klasickým způsobem. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 104 uživatelů, 15 z nich byly děti. Společně si vypůjčili knihy, časopisy, nebo hry celkem 2 095x. Návštěvníků knihovna zaznamenala 607. Půjčovna jich evidovala 577, kulturní akce knihovny navštívilo 30 zájemců.