Ceník

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

Registrační poplatek:
děti do 15 let:                 10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:        20,- Kč/ 1 rok
senioři nad 70 let:                   zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Velké Heraltice.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 51 dní, periodika – 14 dní
Výpůjčku lze prodloužit maximálně 2x, vždy o 1 měsíc.
Pokud je dokument rezervován pro dalšího čtenáře, výpůjčku nelze prodloužit.
Není povinností knihovny zasílat písemná upomenutí (upomínky)!

Upomínací poplatky:
1. upomínka:     následující den po uplynutí lhůty k vrácení              10,- Kč
2. upomínka:    14 dní po uplynutí lhůty k vrácení                               20,- Kč
3. upomínka:    28 dní po uplynutí lhůty k vrácení                              50,- Kč
4. upomínka:    42 dní po uplynutí lhůty k vrácení                            100,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
V případě ztráty či poškození dokumentu hradí čtenář cenu dokumentu v plné výši + výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – každý dokument 50,- Kč.