Obecní knihovna v Malých Heralticích

Obecní knihovna v Malých Heralticích:

Adresa knihovny:
Malé Heraltice 41
747 75 Velké Heraltice

Provozní doba:
úterý: 15.30 – 17.30 hodin

Knihovnice:
Kristýna Ficková

Kontaktní údaje:
e-mail:  knihovnamaleheraltice@seznam.cz
telefon:  553 663 115 (OÚ)

Prodloužení výpůjček:
e-mailem:  knihovnamaleheraltice@seznam.cz
Při prodloužení výpůjček e-mailem nezapomeňte uvést jméno a číslo čtenářského průkazu.

Služby

Knihovní fond

Ceník služeb a poplatků