Druhy dokumentů

Knihy
Knihovna má ve svém fondu k 1. 1. 2019 celkem 2 680 svazků knih.
naučná literatura pro dospělé čtenáře – 129 svazků
beletrie pro dospělé čtenáře – 1 461 svazků
naučná literatura pro děti a mládež – 228 svazků
beletrie pro děti a mládež – 862 svazků

Časopisy
V roce 2019 knihovna odebírá časopis ABC. Pokud máte zájem o některý konkrétní titul, navrhněte jeho pravidelný odběr.

Společenské hry
Cortex : Challenge
Česko junior
Dávej bacha, aneb, Bezpečný start do života
Dominion
Krysí válka
Leo musí ke kadeřníkovi
Moje první Česko
Moštárna
Na drátě
Na prodej
Nešťourej se v nose, aneb, Etiketa pro děti
Párty Alias Junior
Quiddler
Střelené kachny
Tepfaktor : bez týmu to nejde
Večerníček
Zajíc a Želva