Obecní knihovna v Sádku

Obecní knihovna v Sádku:

Adresa knihovny:
Sádek 10
747 75  p. Velké Heraltice

Provozní doba:
úterý:   17.45 – 19.45 hodin

Knihovnice:
Kristýna Ficková

Kontaktní údaje:
e-mail: knihovnasadek@seznam.cz
telefon:  553 663 115 (Obecní úřad)

Prodloužení výpůjček:
e-mailem:  knihovnasadek@seznam.cz
Při prodloužení výpůjček e-mailem nezapomeňte uvést jméno a číslo čtenářského průkazu.

Služby

Knihovní fond

Ceník služeb a poplatků