Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování společenských her
  • veřejný internet
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • kulturní akce pro děti i dospělé, soutěže
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:

děti do 15 let:           10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:   20,- Kč/ 1 rok                                                                                                              senioři nad 70 let:   zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Velké Heraltice.

Výpůjční doba dokumentu:

knihy – 51 dní, periodika – 14 dní
Výpůjčku lze prodloužit maximálně 2x vždy o 1 měsíc.
Pokud je dokument rezervován pro dalšího čtenáře, výpůjčku nelze prodloužit.
Není povinností knihovny zasílat písemná upomenutí (upomínky)!

Upomínací poplatky:

1. upomínka:     následující den po uplynutí lhůty k vrácení            10, – Kč
2. upomínka:    14 dní po uplynutí lhůty k vrácení                             20, – Kč
3. upomínka:    28 dní po uplynutí lhůty k vrácení                            50, – Kč
4. upomínka:    42 dní po uplynutí lhůty k vrácení                          100, – Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:

V případě ztráty či poškození dokumentu hradí čtenář cenu dokumentu v plné výši + výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – každý dokument 50,- Kč

Knihovní řád

Ceník sankcí