O knihovně

KDE KNIHOVNU NAJDETE?

Obecní knihovna Velké Heraltice se nachází v přízemí budovy vedle Obecního úřadu.

HISTORIE KNIHOVNY

Z kronik obce Velké Heraltice