O knihovně

KDE KNIHOVNU NAJDETE?

Obecní knihovna Velké Heraltice se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu.