Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

„Za pohádkou do knihovny aneb Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského“

V letošním roce se Obecní knihovna ve Velkých Heralticích podílela společně s prvňáčky naší Základní školy na krásném projektu „Za pohádkou do knihovny aneb Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského“. Cílem projektu bylo ukázat dětem, že čtení není jen učení a kolikrát trápení, ale dá se dělat i zábavnou formou. Třídní učitelka paní Petra Zemková přečetla dětem předem určené pohádky, děti pak dostaly pracovní listy, které si vybarvily, doplnily hádanky, vypracovaly úkoly a takto pěkně zpracované listy pak byly dětem na závěr projektu svázány do knihy. Dne 18. června pak proběhlo v našem „Království Velkoheraltickém“ pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Malí čtenáři s paní učitelkou předvedli rodičům, co se za celý první rok ve škole naučili a poté došlo k samotnému slavnostnímu pasování královnou Knihoslavou I. Malí rytíři „Řádu čtenářského“ za svou píli a snahu dostali na památku krásnou knihu bajek, pasovací listinu a své roztomilé výtvory svázané v knize.

Za ObK Velké Heraltice: Lenka Stříbná

Galerie:

pasovani18.6.2015 – Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
Slavnostní ceremoniál, při kterém byli žáci 1. třídy Základní školy ve Velkých Heralticích pasováni na rytíře.